Адвокат

Душан Д. Братић

 

English || Руский

насловнао намацитати чувених правникакорисни документиауторски текстовиконтакт
 
 

Осигуран од професионалне

одговорности код:

Тел. +381 11 32 22 355

Моб. +381 63 8 402 410

Е-пошта: adv.bratic@gmail.com

Скајп: dusanadvrus

ул. Скадарска br. 10

Београд

 

МАНИФЕСТ АДВОКАТСКЕ ЕТИКЕ *

 

_____„Часно живети, другога не повредити, свакоме дати оно што му припада“, правна су начела још из Улпијанусовог опуса која пре свих, адвокати морају усвојити.
_____Адвокатура је једна од најхуманијих  професија.
_____Адвокатура је устава дерегулацијама и аномијама у вршењу правде чија је природна мисија борба за право.
_____Она је брана од самовоље власти и помаже у заштити и остварењу људских права и слобода.
_____Адвокатура је гаранција правичног суђења и зато се Уставом  јемчи сваком грађанину и правном лицу.
_____Отуда она није делатност, већ  служба која у складу са законом обезбеђује остварење  универзалног људског и грађанског права, права на правну помоћ, па с тога адвокатура, као и судови и тужилштва, мора постати засебна уставна категорија.
_____Циљ адвокатуре је да се „свакоме додели његово право“.Зато је адвокатура у функцији правде, и  њене посленике с правом треба називати  праведницима.
_____Адвокат није портпарол окривљеног, већ његов стручни помагач чији  је циљ да се у примени закона донесе правилна и правична одлука.
_____Адвокатура је делотворна само ако је независна, самостална и стручна.
_____Она је независна и самостална ако је лишена сваке државне контроле и старатељства у погледу професионалног  рада адвоката.
_____Независност адвоката подразумева и његову економску независност.Слобода адвоката у избору метода одбране и заступања и силина његове борбе за право, условљена је његовом потпуном материјалном независношћу.
_____Али  брза и велика зарада  не сме бити мотив приступања адвокатском реду.
_____Адвокатура је стручна, ако се њени посленици и по упису у именик свакодневно образују и знање продубљују.“Ненаучен човек треба да учи, а научен човек са задовољством да понавља оно што је научио“.
_____Правда је мајка права, а суштина правде је у трајној борби за њу. Зато је адвокатура и начин живота.
_____Адвокатура је синоним слободе и ослобођења, а не од државе и разних„ власника времена“ инструментализована делатност, односно делатност инструменатлизованих делатника.Отуда је она узвишена и часна професија и не може је свако обављати.
_____Адвокати себе могу називати тим именом, само онолико и у оној мери колико се за правду боре.
_____Ауторитет и статус у друшту и сталешкој организацији адвокат стиче знањем,  професионализмом и храброшћу да се одоли сваком искушењу и злу, а не саморекламирањем,  кортешовањем са влашћу и стварањем мита о себи као свемогућем адвокату.
_____Једна дефиниција за уговор професора Михајла Константиновића mutatis mutandis примењена на адвокатуру би гласила: адвокатура је средишњи позив целог правосуђа и једна од најгипкијих правосудних професија Помоћу ње је могуће извести најразличитије операције и произвести најразноврснија дејства у свим областима права.
_____Зато, тај квалитет интелекта професије разлог је више да адвокати не дижу руке од адвокатуре.
_____„Напротив, правници, већ по својој вокацији, морају чувати идеју права и правде и када се она нађе у таласима друштвене катаклизме.Јер правници себе могу назвати тим именом, сaмо онолико и у оном степену, колико је право у свом материјалном извору легитимно и у својој примени легално. Изван тога су простори корова и тамо не може бити правника“ (проф.др. Слободан Перовић).

*аутор Манифеста, као својеврсног позива за повратак изворним постулатима адвокатуре је адвокат Душан Д. Братић.

 

 
Copyright © 2011 Адвокатска канцеларија Душан Д. Братић ® All Rights Reserved